Transfer tehnologic

În  SR 13547-3 Model de dezvoltare a afacerii prin inovare Partea 3: Transfer tehnologic. sunt prezentate principiile transferului tehnologic.Din echipa de elaborare a SR 13547-3 a făcut parte Directorul CITT - UCV,prof.dr.ing.Gheorghe Manolea

Transferul tehnologic este definit  ca ansamblul de activităţi care se referă la  transmiterea şi implementarea unei tehnologii inovative dezvoltate într-o organizaţie pentru a îndeplini  cerinţele uneia sau  mai multor organizaţii.

Schema de mai jos reprezintă concepția Universității din Craiova privind transferul tehnologic și a stat la baza activității desfășurată de UCV-CITT în ultimii  20 de ani.