Obiective

- Promovarea protecției PI în Universitatea din Craiova pentru creșterea numărului de Cereri de Brevet de invenție;
- Identificarea ofertei interne UCV de competențe , soluții tehnice și produse care pot fi oferite pentru transfer tehnologic;
- Transferul tehnologic de competențe către mediul economic;
- Transferul tehnologic de soluții tehnice și produse catre mediul industrial;
- Interfaţă între Universitatea din Craiova si comunitatea locala in activitatea de inovare si transfer tehnologic;
- Formarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a deprinderilor în transferul de tehnologie;
- Pomovarea produselor şi tehnologiilor noi, brevetate sau nebrevetate , concepute de către membrii comunității academice.