Istoric

Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic CITT Craiova a fost înfiinţat în 1992, ca unitate autonomă de aplicare a invenţiilor. Din anul 1999 funcţionează ca departament   al Universităţii din Craiova cu obiective privind:

  • Promovarea proprietății industriale
  • Transfer tehnologic
  • Cercetare aplicativă, dezvoltare tehnologică

Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic CITT Craiova este condus, din 1992, de prof dr.ing.Gheorghe Manolea (http://gheorghe.manolea.ro).